menubalk


Vrienden van Museum 1940-1945

Het Museum 1940-1945 in Dordrecht heeft een vriendenkring. Mensen die het museum een warm hart toedragen en het willen steunen. Deze vrienden zijn verenigd in de "Vrienden van Museum 1940-1945".

Het verenigingsbestuur heeft in 2018, een aantal wijzigingen ondergaan. Vanuit het bestuur is een nieuwe voorzitter gekozen, mw. E.J. van Herwijnen-Makkelie. De overige bestuursfuncties zijn opnieuw gerangschikt dan wel verdeeld. Penningmeester is nu geworden dhr. A. Vermeulen. Daarbij is het verenigingsbestuur uitgebreid met twee nieuwe leden te weten: dhr. T. Pap en dhr. M. de Man.

Gezamenlijk wil het nieuwe verenigingsbestuur de schouders eronder gaan zetten. Een van de doelen is, om te trachten om meer donateurs te gaan werven. Zowel onder de particulieren als de bedrijven in de stad en regio. Daarbij het Museum 1940-1945 te ondersteunen met financiele middelen ten behoeven van de aanschaf van een nieuw digitaal display.

Naast subsidies van de overheid en inkomsten uit de entreegelden zijn de bijdragen van "de Vrienden" onmisbaar. Zij stellen het museum in staat extra activiteiten te ontplooien en nieuwe aankopen te doen voor de collectie. De Vrienden van Museum 1940-1945 dragen rechtstreeks bij aan de collectievorming van het museum.

Het museum wil ook een vriend zijn voor haar Vrienden. Tegenover uw financiële bijdrage staat een aantal voorrechten:

  • Gratis toegang tot het museum.
  • De Vrienden Nieuwsbrief. Deze komt een paar keer per jaar uit en de houdt de Vrienden op de hoogte van de activiteiten en laatste aanwinsten van het museum.

Voldoende redenen om Vriend van het museum 1940 1945 te worden. Dat kan al door per jaar een donatie van € 25,00 te storten, een hogere bijdrage mag natuurlijk ook.

Voor meer informatie en/of aanmelding kunt u tijdens uw bezoek aan het museum terecht bij de balie of gebruikt u ons .

 

 

Naar boven
Naar boven

© Copyright 2024  Vereniging Vrienden van Museum 1940 - 1945  |   Alle rechten voorbehouden  |   Disclaimer  |  Cookies  |  Privacyverklaring